ICA Miami. Miami Basel Art Week 2019. Miami. Photos by EMS